Fjällen är inte för alla, naturen tar inte hänsyn till dumhet, något som många har fått erfara.