Översikt – dag 21

SEPTEMBER 2016 Datum
Ett avsked och en målgång 19 6 3. sep, 2016
Oförklarligt. 9 1 2. sep, 2016
Vandringen tar mig till en annan tid 4 0 1. sep, 2016
Tungt mycket tungt 5 0 1. sep, 2016
AUGUSTI 2016 Datum
Så var jag äntligen fram vid denna dag. 3 0 31. aug, 2016
Ej förhandlingsbart 4 0 30. aug, 2016
Kampen har börjat. 6 0 29. aug, 2016
En fartfylld dag 4 0 28. aug, 2016
Lätt blir svårt 3 0 27. aug, 2016
Tid för eftertanke 3 0 26. aug, 2016
Mitt svåraste beslut 9 1 23. aug, 2016
En vanlig dag. 5 0 23. aug, 2016
Inre trygghet och om"väg" blir rätt väg. 4 0 22. aug, 2016
Viljans seger över kroppens trötthet 3 0 21. aug, 2016
Ny dag nya utmaningar 6 0 20. aug, 2016
Snöväggen 3 0 19. aug, 2016
Vet han var jag är? 5 0 19. aug, 2016
Text 3 0 18. aug, 2016