Denna turen gick från silvervägen nära Vuoggatjålme, till och runt Gouijar vidar mot Märkenäs.

För att sedan vika av tllbaka mot startpunkten, 64 km blev turen och 15 timmar tog den.