Toppen norr om stuorrajiegna man ser kanten av Glacieren till vänster i bild