En viss trötthet kan man nog upptäcka i detta foto